Nederlandse werknemer vertrouwt zieke collega niet