60 procent arbeidsbeperkten heeft baan na inzet jobcoach

Zon 60 procent van de mensen met een structurele beperking die via een jobcoach naar werk worden begeleid, heeft na drie jaar een baan. Van hen heeft bijna 40 procent dan een vast contract bemachtigd.