Discrepantie groeit tussen beroepsidentiteit professionals en opgelegde systemen

Leraren op het malieveld, huisartsen die worstelen om patiënten de juiste zorg te leveren, het zijn niet de enige beroepsgroepen die in hun voegen kraken. Het gaat de professionals niet alleen om geld, stelt promovendus Wiljan Hendrikx op grond van onderzoek naar de percepties van professionals in de context van ruim zestig jaar beleidshervormingen. 2 december 2019Topic: Loopbaan & opleiding