AVV CAO Zwembaden 2020

| Download CAO Zwembaden » | 9 december 2020 AVV CAO Zwembaden 2020 Download: AVV CAO Zwembaden 2020 (07-01-20) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zwembaden. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 januari 2020, nr. 2219.