Robidus: terugdringen arbeidsongeschiktheid met adviezen Borstlap niet zeker

De aanbevelingen in het rapport van de commissie Borstlap gaan niet ver genoeg om het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering terug te dringen. ...