Langs elkaar werkende arboprofessionals zien niet alle risico’s beroepsziekten

Arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Schrijnend is dat werkgevers wettelijk verplicht zijn om allerhande risico’s te inventariseren, maar dat de arboprofessionals in de praktijk nauwelijks gebruik maken van de beschikbare gegevens.