30%-regeling ondanks voorafgaand verblijf in Nederland

Het Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat een medewerker die vóór de indiensttreding in Nederland verbleef, toch in aanmerking kwam voor de 30%-regeling....