Leidinggevende is voorstander van zelfsturende teams