Werkgevers en werknemers ervaren weg naar gelijkheid anders