Drie manieren om een gevarieerder en krachtiger personeelsbestand op te bouwen