Arbodiensten: meer ziekmeldingen door coronavirus

Arbodiensten merken dat het aantal ziekmeldingen de afgelopen periode hoger ligt dan in vergelijkbare periodes in het verleden. Dat komt waarschijnlijk door het coronavirus. Maar er zijn nog onvoldoende gegevens om dat met zekerheid vast te stellen, zegt arbodienstverlener ArboNed.