WTV ook voor uitzend- en payrollondernemingen

De WTV staat ook open voor uitzend- en payrollondernemingen. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen waarvoor een loonbetalingsplicht geldt....