Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk.