Effectieve medewerkerscommunicatie sleutel tot controle coronavirus

Vanwege het coronavirus ondernemen veel werkgevers stappen om de verspreiding van het virus binnen hun organisatie te beperken. Cruciaal hierbij is ervoor te zorgen dat de medewerkers snel over de juiste informatie beschikken, ook als ze tijdens het werk niet direct achter hun laptop zitten, maar rondlopen in een winkel, fabriek of op een werf.