NOW: Vragen en antwoorden over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling voor Werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang stopgezet en ondertussen wordt er met man en macht gewerkt om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opt te tuigen. Wat houdt deze noodmaatregel in?