Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.