Wisselingen arbeidsmarkt, februari

In februari 2020 waren 274 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in november, waren dat er 324 duizend.