Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.