Langer ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

De regeling rond het ouderschapsverlof wordt vanaf augustus 2022 uitgebreid met 9 weken die voor een deel worden doorbetaald. De verlofweken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, besluit het kabinet....