AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019

Rapportage met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werkgeversenquête, uitgesplitst naar branche.