AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019

Rapportage en maatwerktabellen met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werknemersenquête, uitgesplitst naar (sub)branche.