Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.