Werknemer start zonder contract: toch arbeidsovereenkomst of niet?

Een werknemer start na een sollicitatiegesprek met werken voor zijn nieuwe werkgever, zonder dat er een contract is. Ze kunnen het niet eens worden over het salaris en de werkgever beëindigt de samenwerking. Bij de rechter vraagt de werknemer vraagt om vernietiging van de opzegging . Maar is er wel een arbeidsovereenkomst ontstaan?...