De arboregels op de thuiswerkplek

Veel werknemers werken noodgedwongen langdurig thuis vanwege de coronacrisis. Werkgevers en werknemers realiseren zich echter lang niet altijd dat ook thuis de regels uit de Arbowet gelden. Wat houden de arboregels op de thuiswerkplek in?