Veel werkgevers verlangen bijdrage van werknemer

Het overgrote deel van de werkgevers zegt klaar te zijn voor versoepeling van maatregelen en de  1,5-metersamenleving. Veel bedrijven zijn bezig het werken op afstand beter te faciliteren, dienstroosters aan te passen en verlof in te roosteren. Vaak wordt een 'moreel appèl' gedaan op het personeel …