Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2019 nog in de WIA zaten.