Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020

Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim