Het uitzendbeding bij ziekte

Moet het opzegverbod gelden tijdens ziekte bij het inroepen van een uitzendbeding? Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bestaat er discussie over die vraag. Het Gerechtshof Den Haag vindt van wel. Op grond van een uitzendbeding eindigt de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de …