Case: Datagedreven Diversiteit en Inclusie

Een Nederlandse overheidsinstantie wil van opinie naar datagedreven HR. Verder is diversiteit en inclusie een belangrijk thema. Daarom is besloten om aan de slag te gaan met twee vraagstukken: In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? Zijn er verschillen in In-, Door- en Uitstroom (Mobiliteit) tussen mannen en vrouwen én wordt de gender balans doelstelling (30% vrouw) behaald? 12 mei 2020Topic: HR Analytics