Omgaan met geheimhouding: 10 tips voor de or

Geheimhouding kan een rol spelen bij onderwerpen die op het bordje van de ondernemingsraad liggen. Soms is het begrijpelijk en redelijk; maar soms komt een goede afweging door de or in het gedrang. Zijn er grenzen aan het opleggen van geheimhouding door bestuurders? Die zijn er zeker. De …