Wel of niet thuiswerken?

In deze crisistijd mogen wij thuiswerken. Maar als we geen werk hebben door bijvoorbeeld uitstel van opdrachten, dan mogen we niet thuiszitten en worden wij verzocht om naar het werk te komen en daar 'niks' te doen. Kan dit gevraagd worden van de medewerkers? Je moet je werkgever erop wijzen dat …