Werkgever betaalt vergoeding door niet nakomen re-integratieverplichting

Een werkgever die teveel aanvulling bij ziekte uitbetaalt aan een werknemer, vordert dat bedrag van ruim 1600 euro in een keer terug. De werknemer stapt naar de rechter en wil het bedrag terug en eist schadevergoeding. Ondertussen heeft hij ontslag genomen....