Economie in laagconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen.