Publieke veiligheidsinstanties zien noodzaak om invoering mobiele technologie te versnellen