Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies?

De bijzondere maatregelen die gelden tijdens de coronocrisis stelt het CBS voor uitdagingen bij het samenstellen van werkloosheidscijfers.