Corona-arbeidsuitspraak: vakantieuren inleveren

Werkgever stuurt haar personeel op 31 maart 2020 een brief met een overzicht van maatregelen die zij wil treffen n.a.v. door overheid getroffen corona-maatregelen. Een van die maatregelen luidt: “Uitgangspunt is dat stafmedewerkers tot 1 juni 2020 20% van hun tijd in overleg met hun leidinggevende als vakantie opnemen. Indien de operatie bij de klant het toelaat – dit ter beoordeling van de leidinggevende – wordt van medewerkers in de operatie hetzelfde gevraagd.”12 juni 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)