Ontslag op staande voet wegens nevenwerkzaamheden

Een werkgever heeft in de arbeidsovereenkomst met de werknemer geen beding opgenomen dat nevenwerkzaamheden verbiedt. Toch ontslaat hij een werknemer op staande voet, wanneer blijkt dat hij opdrachten uitvoert voor concurrenten. Houdt het ontslag stand in de rechtbank?