Re-integratie en coronavirus: hoe zit het?

Als werkgever moet u uw poortwachtersverplichtingen nakomen, ook nu. Komt u uw poortwachtersverplichtingen niet na, dan kan UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen.15 juni 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie