Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2019.