Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).