Diversiteit en inclusiviteit geen topprioriteit op werkvloer

Op de Nederlandse werkvloer is nog steeds weinig aandacht voor diversiteit en inclusie. Twee derde van de organisaties geeft aan niet actief te sturen op diversiteit. Van die organisaties die niet sturen, geeft ruim een derde aan dit wel wenselijk te achten. Slechts bij twintig procent van de Nederlandse bedrijven wordt een actief diversiteitsbeleid gevoerd.17 juni 2020Topic: Verandermanagement