Wisselingen arbeidsmarkt, mei

In mei waren 330 duizend mensen werkloos. De maandcijfers over werkloosheid worden samengesteld op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) en geven het gemiddelde over de gehele maand.