AZW-smal: Uitstroom (%), mobiliteitskenmerk, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019