Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).