AZW-verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020