Meer cyberbedreigingen na overstap thuiswerken

Fortinet heeft het 2020 Remote Workforce Cybersecurity Report gepubliceerd. Dit rapport brengt de beveiligingsproblemen in kaart waarmee organisaties te maken kregen als gevolg van de massale overstap naar thuiswerken eerder dit jaar. Het geeft daarnaast aan welke investeringen in beveiligingsoplossingen voor thuiswerkers ze in 2020 en de daaropvolgende jaren hebben gepland.