Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020