Betrek je medewerkers bij de RI&E

Wat is de meerwaarde? Vertraagt het niet alleen maar het proces? Het zorgt voor hogere kosten. Deze vragen en opmerkingen komen als eerste naar voren als we het advies geven om juist de medewerkers te betrekken bij het uitvoeren van de RI&E.Topic: Arbo