Adviseur P&O (interim)

Voor de gemeente Nieuwegein zoekt pzSearch een adviseur P&O (interim). Samen met drie andere adviseurs adviseer en inspireer je het management en de medewerkers van de gemeente op het brede gebied van personeelsmanagement. Je wordt vooralsnog de adviseur van de afdelingen Ruimtelijk Domein, Toezicht, Veiligheid en Leefomgeving en Geynwijs. Je gaat de afdelingen tactisch adviseren over in-, door- en uitstroom, functiewaardering en beloningsvraagstukken, personele knelpunten en conflicten, beoordeling en (dis) functioneren, organisatiewijzigingen, praktische toepassing van arbeidsvoorwaarden...