Verkenning culturele diversiteit in de top

Verkenning van de manieren om culturele diversiteit in de top te monitoren, op sectorniveau